Interview Calon Karyawan*HRD  :* Kowe duwe omah opo ora?

*NN    :* Dereng pak

*HRD  :* Kowe ora iso ketompo nang kene

*NN.   :* Lho kok ngaten?

*HRD  :* Mengko kowe mesti ngajukne utang nang perusahaan

*NN.   :* Ah.. mboten kok, sak janipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih


*HRD  :* Malah ora ketompo

*NN.   :* Lho kok ngaten pak?

*HRD  :* Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong wae, chatting terus

*HRD    :*  Kowe duwe motor opo ora?

*NN.     :* Mboten pak

*HRD    :* Ora ketompo

*NN.     :* Lho kok mboten?

*HRD.   :* Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit

*NN.     :* Sak janipun gadhah, ning tasih teng kampung, gampil mangke kulo beto mriki

*HRD.  :* Wah ora ketompo

*NN.     :* Lho kok ngoten?

*HRD    :* Tempat parkire wis kebak

*HRD.   :* Kowé wis lulus sarjana tenan?

*NN.     :* Sampun pak

*HRD.   :* Ora ketompo, kéné iki golék sing SMA aé, luwih manutan lan mbayaré murah

*NN.     :* Sakjanipun kulo tasih badhe skripsi

*HRD.   :* Malah ra ketompo

*NN.     :* Lho kados pundi to?

*HRD.   :* Mengko kowé kerjo mung ngetik skripsi, lék wis lulus mesti golék kerjo neng perusahaan liyo

*HRD    :* Kowé seneng guyon ora?

*NN.     :* Mboten pak, kulo serius nék nyambut gawé

*HRD.    :* Ra ketompo

*NN.      :* Wee lha...kok ngoten?

*HRD.     :* Engko konco2mu lan anak buahmu podho stress

*NN    :* Sakjané nggih sekedhik2 seneng guyon

*HRD.  :* Malah ora ketompo

*NN      :* Lho kok?

*HRD    :* Mengko gaweanmu mung ndagel marahi nguyu terus ora podo kerjo

*HRD.   :* Anakmu akèh opo sithik ?

*NN.     :* Kathah pak

*HRD.   :* Ora ketompo

*NN.     :* Sebabipun ?

*HRD.    :* Nyambut gawemu ora tenanan mung mikir gawe anak terus alias hohohihe

*NN.    :* Lha wong namung anak adopsi kok

*HRD.   :* Tambah ora ketompo

*NN.      :* Lho?

*HRD.    :* Gawé anak waé aras2en, opo manèh nyambut gawé

*HRD.     :* Kowé iso Internét ?

*NN.       :* Mboten

*HRD.      :* Ora ketompo

*NN.        :* Sebabipun ?

*HRD.      :* Perusahaan ora nompo Buta Internet

*NN.        :* Sakjanipun nggih saget

*HRD.      :* Tambah ora ketompo

*NN.        :* Lha kok?

*HRD.     :* Mengko gaweanmu mung update status terus

*HRD.     :* Kowe waras?

*NN.       :* Waras to Pak

*HRD.      :* Ra ketompo

*NN.        :* Kenging nopo pak?

*HRD.      :* Mengko kowe ora krasan nang kene

*NN.       :* Sakniki pun rodo edan

*HRD.    :* Ra tak tompo

*NN.      :* Sebabe?

*HRD.    :* Mengko kowe podo karo sing moco iki , rodo edan gelem moco sampek entek
🤣🤣🤣😄😁😜😛😀😃

🏃🏻‍♀🏃🏻‍♀🏃🏻‍♀🏃🏻‍♀🏃🏻‍♀

0 Response to "Interview Calon Karyawan"

Post a Comment

Mohon isi komentar HANYA terkait dengan artikel yang di bahas di halaman ini. Di larang memberikan link aktif (kami akan menghapusnya dan melaporkan sebagai spam jika anda melanggar)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel